Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

MẤY KHÚC ĐOẠN GIANG HỒ


MẤY KHÚC ĐOẠN GIANG HỒ
THƠ LỤC BÁT
GỒM 111 BÀI TRONG TẬP THƠ LỤC BÁT ĐỘC NHẤT CỦA TỪ HOÀI TẤN
BÌA: TRANH PHẠM MẠNH HIÊN
PHỤ BẢN : ĐINH CƯỜNG - PHẠM MẠNH HIÊN - NGUYỄN SÔNG BA
TRÌNH BÀY : NGUYỄN SÔNG BA
CUỒNG BIỂN THỰC HIỆN 50 BẢN ĐẶC BIỆT DÀNH TẶNG KHÔNG BÁN

Quý độc giả yêu thơ có thể liên lạc với tác giả để được gởi tặng và thưởng thức trong mùa Xuân Bính Thân 2016


Không có nhận xét nào: