Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Thơ Hoàng Lộc

về tờ thư viết tay

em viết thư tay gửi đường bưu điện

thư phải đi qua mấy trời mấy biển
đi lâu ngày rớt bớt chữ nào không
sao đến tay anh bao bì nhẹ tưng ?

thư thì mỏng mà tình kia quá nặng
thư đã biết anh từng đêm thức trắng
thời điện thư lại chờ cánh thư tay
bao nhiêu mặn nồng đường bộ, đường bay

em viết cho anh thư tròn mặt giấy
mà nghe đâu viết nháp mấy mươi tờ ?
ai viết thư tình rồng bay phượng múa
em viết thư tình quá đỗi gà bươi ...

anh cầm thư em nhớ nhà ghê lắm
bởi thư không chứa hết một quê nhà
nét chữ nhỏ cứ trồi lên trụt xuống
như nỗi niềm dằn xóc những ngày xa

tình cũng thương em lần đầu nắn nót
từng chữ o tròn mỗi nụ môi hoa...

2009
hoàng lộc

Không có nhận xét nào: