Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

Buổi trưa về đại lộ

Tôi đi trên con ngựa sắt cũ kỹ
Từ ngõ hẻm ngoại ô
Bảy giờ sáng
Cháu gái đã đi học
Con cái đã đi làm
Tôi cũng đi
Trên con đường hàng ngày nhiều người qua lại
Ngày nào cũng như nhau
Người và người
Chuyển động không dứt

Trời hôm nay tốt
Mùa mưa đã hết
Bạn nhắn tin trên máy
Gặp gỡ thường kỳ
Nhìn buổi sáng đi qua trên những cành cây ngọn lá
Cho đến khi mặt trời nóng lên
Con đường đông xe trở lại

Tôi về qua đại lộ
Buổi trưa
Con ngựa sắt khò khè
Mỗi ngày bước đi như sự thể hiện cần thiết

TỪ HOÀI TẤN

Không có nhận xét nào: