Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

Tư liệu cũ


Tìm thấy trong một kho tư liệu cũ

Kỷ niệm đã 41 năm


Không có nhận xét nào: