Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Mừng cháu ngoại mới ra đời

Hôm nay vừa đúng năm ngày tuổi của cháu ngoại ta
Sanh ngày 25 tháng 9 năm 2010
Tức là ngày 18 tháng tám năm Canh Dần
Vào lúc 7 giờ tối
Nặng 3 kg 26
Cháu trai cùng tuổi cùng niên Canh với ta
Lúc ta đã tròn hoa giáp cháu mới ra đời
Không sớm cũng không muộn
Đứa cháu ngoại đầu tiên

Mừng cháu sống khỏe
Ăn vóc học hay

Không có nhận xét nào: