Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Lục bát Lê Ngọc Thuận
MỘT
Mặt em mọc nốt ruồi say
Tóc em đã có sợi ngày sợi đêm
Tình em nằm giữa gọng kềm
Khuya trăng lạnh cứng ngoài thềm lá rơi


HAI
Chắc em không phải hồ ly
Mảnh mai nhẹ bổng bước đi mơ hồ
Chắc em khộng phải thánh cô
Để ta còn ngắm trầm trồ líu lo


BA
Ngồi đây với cỏ chao lòng
Nghe mưa nặng nhẹ ròng ròng chưởi ta
Rằng mày không phải là ma
Mà là ngọn gió la đà khộng thôi

Không có nhận xét nào: