Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

Tập Thơ : BÔNG & GIẤY đã phát hànhTuyển tập thơ Bông & Giấy: 30 Tác Giả Hôm Nay là nỗ lực “góp gạo nấu chung” của :

Tiểu Anh, Bỉm, Nguyễn Khương Bình, Đoàn Minh Châu, Trần Hữu Dũng, Nguyễn Đạt, Phùng Tấn Đông, Khương Hà, Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, Inrasara, Huỳnh Thúy Kiều, Lưu Mê Lan, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Lê Văn Ngăn, Chiêu Anh Nguyễn, Nguyệt Phạm, Mai Văn Phấn, Vũ Trọng Quang, Lê Vĩnh Tài, Từ Hoài Tấn, Huỳnh Lê Nhật Tấn, Liêu Thái, Phan Trung Thành, Nguyễn Quang Thiều, Đinh Thị Như Thúy, Phan Huyền Thư, Trần Tuấn, Đồng Chuông Tử và Trúc Ty

do Nguyễn Khương Bình biên tập
NXB Lao Động ấn hành vào tháng 4 năm 2010
315 trang
bìa: Mộc

Không có nhận xét nào: