Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Thơ Võ Công Liêm


ĐÔNG PHƯƠNG HÀNH


con đường ngút ngàn xa

tôi người cô độc

du thân dặm trường ngủ trọ dọc đường mây

mưa sông Hương thổn thức

ngụm chén hổ phách tàn

đông phương hành!

đông phương

khao khát một mùa trăng phiêu lãng

mái tây hiên trắng đầu nghiêng cánh núi

ta hụp lặn giữa biển đời vô ngại

tìm thấy em tim nhẹ dạ vô biên

trong cơn mê

trăng xuôi mái đẩy

mộng ban sơ đâu còn nữa

hởi bờ lau sậy xin yên nằm

con đường ngút ngàn xa

ngụm chén hổ phách tàn

ta hụp lặn giữa biển đời vô ngại

trong cơn mê

đánh thức người cô độc

hồn đông phương đâu rồi ?


(23 tháng giêng canh dần 2010)

Không có nhận xét nào: