Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

HOÀI NIỆM MẪU THÂN

Nhớ Người một dáng năm xưa
Đôi triên gióng gánh chưa vừa trần gian
Ra đi vào giữa mùa Xuân
Hận buồn cách biệt nghìn trùng núi non
Không gặp Người buổi lâm chung
Thương và nhớ cả mịt mùng ngàn năm
Qua đời chưa tới bốn lăm
Mẹ không già để ân cần sớm hôm
Nắng mưa chuyện cũng bình thường
Tháng ngày qua với đau thương mất Người
Bao giờ còn dáng Mẹ tôi
Ngoài sân thấp thoáng bóng Người phù du

Nhớ Người hình tạc thiên thu
Trong bi ai vọng tiếng ru ngàn đời

TỪ HOÀI TẤN

Không có nhận xét nào: