Thứ Ba, 1 tháng 2, 2011

CUNG CHÚC TÂN XUÂN


CUNG bái gia tiên ấm nếp nhà
CHÚC mừng sức khỏe bạn gần xa
TÂN niên thịnh vượng, khương - ninh - cát
XUÂN mới an khang, phước - thọ - hòa
VẠN nẻo gập ghềnh luôn tiến tới
SỰ đời gian khó sẽ đi qua
NHƯ mai, đào, cúc luôn tươi thắm
Ý đẹp tình thâm, nghĩa đậm đà
.

(
http://vanthang.vnweblogs.com)

Không có nhận xét nào: