Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

KHAI BÚT

Hôm nay mùng Một Tết năm Tân Mão.
Một ngày đầu tiên của Năm Mới.
Cùng vợ đi lễ chùa Vạn Phước
Ghi lại tấm hình với Hòa Thượng Thích Phước Trí trụ trì - người bạn học Bồ Đề Huế những năm 60 thế kỷ trước

MỪNG NĂM MỚI

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Không có nhận xét nào: