Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

VỀ HUẾ 1-8 ĐẾN 8-8

Sân ga chỉ có hai người
Trên toa tàu xuôi quê 

Căn tin tàu SE 4


Nhà Viêm Tịnh ở Huế

C

Cafe sáng với HS Vĩnh Phối


Về Túy Vân - Huỳnh Ngọc Thương, Viêm Tịnh, Nguyên Quân, Từ Hoài Tấn, Nguyễn Miên Thảo, Thụy DungKhông có nhận xét nào: