Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Nhà văn, dịch giả Mặc Ðỗ qua đời
 Nhà văn, dịch giả Mặc Ðỗ qua đời tại thủ phủ Austin của tiểu bang Texas ngày 20 Tháng Chín, 2015, thọ 98 tuổi.
Nhà văn Mặc Ðỗ tên thật là Ðỗ Quang Bình, sinh năm 1917 tại Hà Nội.


Nhà văn Mặc Ðỗ. Hình chụp Tháng Mười 2012. (Hình do ông Trần Huy Bích cung cấp)

Ông là một trong những nhà văn, dịch giả, nhà báo nổi tiếng của nhóm Quan Ðiểm tại miền Nam Việt Nam trước 30 Tháng Tư 1975. Ông học luật ở Hà Nội nhưng không hành nghề luật sư mà đi vào nghề cầm bút.
Ông là tác giả của nhiều truyện ngắn, kịch và dịch sách đăng báo.
Sau Hiệp Ðịnh Geneve 1954, ông di cư vào Nam, cùng với các ông Nghiêm Xuân Hồng, Vũ Khắc Khoan thành lập nhóm Quan Ðiểm, xuất bản sách của các thành viên trong nhóm.
Ông đã cùng với các nhà văn Vũ Khắc Khoan, Tam Lang Vũ Ðình Chí, nhà thơ Ðinh Hùng, Như Phong Lê Văn Tiến, Mặc Thu Lưu Ðức Sinh thành lập nhật báo Tự Do ở Sài Gòn. Sau 30/4/1975, ông sang Mỹ tị nạn.
Nhà văn Mặc Ðỗ đã cho xuất bản các tác phẩm gồm: Bốn Mươi (1956), Siu Cô Nương (1958), Tân Truyện I (1967), Tân Truyện II (1973), Trưa Trên Ðảo San Hô (2011), Truyện Ngắn (2014), chỉ trừ Tân 2 Truyện II (1973) do NXB Văn, sách Mặc Ðỗ đều xuất bản với tên NXB Quan Ðiểm.
Ông cũng đồng thời là dịch giả của những tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới như: Ngư Ông và Biển Cả (tác giả: Ernest Hemingway); Con Người Hào Hoa (tác giả: F.Scott Fitzgerald); Một Giấc Mơ (tác giả: Vicki Baum); Người Vợ Cô Ðơn (tác giả: Francois Mauriac); Thời Nhỏ Trong Gia Ðình Luvers (tác giả: Boris Pasternak); Tâm Cảnh (tác giả: André Maurois); Anh Môn (tác giả: Alain-Fournier); Vùng Ðất Hoang Vu (tác giả: Leo Tolstoi); Giờ Thứ 25 (tác giả: Virgil Georghiu). (T.N)

Nguồn : Internet

Không có nhận xét nào: