Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Nhà văn Võ Phiến qua đờiNhà văn Võ Phiến đã qua đời vào lúc 7 giờ tối ngày 28 tháng Chín, 2015, tại Advanced Rehab Center of Tustin, Santa Ana, thọ 90 tuổi.