Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Giới thiệu tập thơ "mây trong những giấc mơ" của Lữ Quỳnh

 
MÂY TRONG NHỮNG GIẤC MƠ
Tập thơ 
LỮ QUỲNH
Va9n Mới xuất bản 2015

Tranh Bìa : ĐINH CƯỜNG
Phụ bản: ĐINH CƯỜNG, LÊ KÝ THƯƠNG, NGUYỄN TRỌNG KHÔI
Thiết kế bìa : PHẠM CAO HOÀNG
Dàn trang : LÊ GIANG TRẦN

110 trang, 36 bài thơ kèm ký họa của LÊ KÝ THƯƠNG
Các bài viết của MINH NIỆM, ĐINH CƯỜNG, NGUYỄN LƯƠNG VỴ

Cám ơn bạn Lữ Quỳnh gởi tặng và 
Trân trọng giới thiệu với bạn đọc
Liên lạc tác giả: email: songsuongmu@yahoo.com

Không có nhận xét nào: