Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Nhà thơ DƯƠNG KIỀN qua đời

Qua FB của Nguyễn Trọng Khôi:


TIN BUỒN
Được chị Truong Kim Anh cho biết, phu quân chị: 
nhà văn, nhà thơ, luật sư DƯƠNG KIỀN
đã qua đời lúc 10:55 ngày 17 tháng 11 năm 2015 tại Na Uy.
Chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng chị Trương Kim Anh và gia đình. Nguyện xin hương hồn anh Dương Kiền sớm nghỉ yên trên cõi vô cùng.

 

phan kim thịnh - nguyễn miên thảo - viêm tịnh - từ hoài tấn - nguyễn văn trai -phạmchu sa - phù hư - rừng -  lê ký thương - lê thánh thư - nguyễn tịnh đông - hạ đình thao - trần dzạ lữ -và thân hữu tại Việt Nam


Không có nhận xét nào: