Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

Xin mời đọc NGỰA HỒNG - tập thơ CAO THOẠI CHÂU


NGỰA HỒNG
thơ CAO THOẠI CHÂU
Bìa: Vũ Hà Tuệ
Phụ bản: Phạm Cung, Lê thị Kim, Ngô thị Hạnh
Nhà xuất bản Thanh Niên 2009

Liên hệ tác giả: thoaichaucao@gmail.com
http://caothoaichau.blogspot.com

Không có nhận xét nào: