Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

Tình Thư Cuối Năm

Cuối năm lòng lặng, tức thì
Chiều buông mái lợp trước khi sang đèn
Ngày ròng nước lớn chưa lên
Lao xao bóng đổ tây hiên vạt dài
Xuân mùa sớm tới chờ ai
Bên cầu phơ phất mảnh mai dáng người
Cuối năm một chút nhớ rời
Ngày xưa thấp thoáng tình ơi nàng về


Từ Hoài Tấn

Không có nhận xét nào: