Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Báo Pháp Luật ngày 06/10/2013

Thuở thanh xuân của Từ Hoài Tấn
Phục Hưng Tôi & Em (NXB Hội Nhà văn) phát hành tháng 10-2013, có thể xem như tập thơ đầu tay của nhà thơ Từ Hoài Tấn.

Đầu tay theo cái nghĩa những ngày đầu mới làm thơ, dẫu rằng trước đó tác giả đã có hai tập thơ in riêng và nhiều tập thơ in chung khác. Đây là tập hợp những bài thơ khởi thủy có mặt khi tác giả còn vô danh nhưng mong ước trở thành nhà thơ, tập hợp những hoài niệm từ mấy trăm bài thơ chép tay, chọn lọc những bài ưng ý thành một tập có con số rất đẹp là 99 bài.

VŨ TRỌNG QUANG
http://phapluattp.vn/20131005115147676p1021c1087/thuo-thanh-xuan-cua-tu-hoai-tan.htm

Không có nhận xét nào: