Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Giới thiệu sách

Dự cảm - Thơ Nguyễn Thanh Văn - NXB Hội Nhà Văn 2011
Ký ức xanh - Thơ ba tác giả Nguyễn Tuyết Lộc, Nguyễn Đông Nhật, Nguyễn Thanh Văn

Trân trọng cám ơn các tác giả

Nguyễn Thanh Văn - THT

Không có nhận xét nào: