Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

Giới thiệu: Tạp văn Võ Công Liêm
Tạp văn
Võ Công Liêm


NXB Hội Nhà Văn


Gồm 15 bài viết thể hiện sự nghiên cứu tìm tòi của tác giả về các tác gia văn học thế giới và Việt Nam.
Sách phát hành trong tháng 6 - 2010

Không có nhận xét nào: