Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

CHIA BUỒN


ĐƯỢC TIN HIỀN THÊ CỦA NHÀ THƠ VÕ QUÊ
ĐÃ QUA ĐỜI TẠI HUẾ

XIN THÀNH TÂM CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH


viêm tịnh - phạm tấn hầu - nguyễn miên thảo - từ hoài tấn
văn viết lộc - trần dzạ lữ - trần hữu dũng - vũ trọng quang

Không có nhận xét nào: