Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Năm mới không năm mới

Năm mới rên rỉ Blời ơi phục sinh năm cũ
năm mới tra tấn lời chúc
năm mới lạm phát hình thức phiến diện lừa
năm mới bịt mắt đôi mắt ngựa
năm mới đi từ ngựa đến lừa từ hổ đến tiểu hổ
năm mới ngậm địa cầu tiến hóa từ tròn đến bẹp bầu dục

Năm mới khởi động chấn động đêm trừ tịch trừ tà
năm mới nuốt chửng màu sen
năm mới chỉ hiện hữu nơi túi tiền mừng tuổi trẻ thơ
năm mới phiền to phình to nhân mãn
năm mới huyễn hoặc chữ nghĩa chủ nghĩa
năm mới dễ dàng “không có việc gì khó”
năm mới dễ dàng phóng mũi tên đâm thủng chính nó

Năm mới đi trên đường cũ kỹ
chồng lên dấu chân mình
gặp nụ cười thiếu nữ dắt chó sủa sớm mai
có hên không
chắc ăn phải thêm lời khấn nguyện

Năm mới năm mới năm mới
có thực không có thực không
(hay năm mới lâm chung)
buồn thiu buồn hơn năm cũ
không biết có còn trần truồng trên mình Em

Năm mới nhiều năm mới trôi nhanh
trái đất chậm lại quỹ đạo ellipse
cứ tin vị trí này ném đá vào vũ trụ
sẽ trúng đích phi thời gian

“Các ngươi nói thời gian đang trôi qua
không
thời gian không trôi qua
chính các ngươi trôi qua” (*)


Vũ Trọng Quang

(*) Một câu trong Thánh Kinh

Không có nhận xét nào: