Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Ngày 20-3-1966

Ngày 20 tháng 3 năm 1966 ở làng quê - An Truyền, tập thơ mỏng viết tay : Cơn mê 66 ra đời với bút hiệu mới : Từ Hoài Tấn. Chỉ là ngẫu nhiên thôi nhưng đã đeo đẳng qua mấy mươi năm rồi - 45 năm.
Và ngày 20-3 hàng năm là ngày Từ Hoài Tấn.

Ghi nhớ lại chút kỷ niệm.
20-3-2011

Không có nhận xét nào: