Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Thơ Trần Hữu Dũng

1.
Rượu sẵn sàng

Ngày ngày tôi uống thứ rượu độc
Chưng cất từ nỗi buồn dân tộc
Thứ rượu man rợ
Từ một phiên bản lập trình sẵn.

2.
Lys trắng

Nắng tháng Ba, ngập vườn hoa lys trắng
Chim họa mi hót trên mái nhà thờ
Còn tôi với tình yêu tắt lịm
Giữa đêm trăng mộng mị
Sung sướng tự hủy mình
Như con thiêu thân.

3.
Chịu đựng

Chịu đựng lúc nhỏ
Chịu đựng lúc mới lớn
Chịu đựng lúc về già
Thời này qua thời khác
Chuyện nầy qua chuyện khác
Mặc kệ tình yêu, khao khát, thú vui cuộc sống
Cái lỗ đen vũ trụ hút tôi vào
Và tôi tan biến vĩnh viễn.

TRẦN HỮU DŨNG
vanchuongviet.org

Không có nhận xét nào: