Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Bói Kinh

Tết mở trang sách đầu năm:134. Lời Phật dạy:
Nếu tự mình yên lặng
như chiếc chuông bị bể
ngươi đã chứng Niết bàn
ngươi không còn phẩn nộ

134. Dịch nghĩa:
Nếu ngươi yên lặng như cái đồng la bể trước lời thô ác cãi vã thì ngươi đã tự tại đi trên đường Niết bàn, người kia chẳng tranh cãi với ngươi được nữa.


Kinh Pháp Cú, trang 93
DHAMMAPADA - LỜI PHẤT DẠY
HT Thích Thiện Siêu dịch Hán - Việt
HT Thích Minh Châu dịch Pali - Việt
NXB Hồng Đức  - 2014

Không có nhận xét nào: