Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

Khắc họa Huế

Như Huế đứng im thành tượng đá
Nghìn năm qua soi đáy nỗi buồn
Dòng Hương lơ lửng chiều đôi ngã
Từ ấy đi xa những dặm đường

Tháng trắng năm dài xuôi theo mộng
Dư hương ngày cũ thoảng tăm hơi
Người hút dài trông theo con bóng
Nguôi ngoai lòng hát khúc à ơi

Tình em nhiều năm qua vẫn thế
Là tóc dài là mắt âm u
Những con đường nội thành nghịêng xế
Giọt lệ ngừng trên má mùa thu

Ta theo những ngọn gió phương Nam
Đã trót vô tình thêm phụ bạc
Từ biệt em Huế của nghìn năm
Khắc mối tình xưa vào đá tạc

Từ Hoài Tấn
(Nhớ Huế tập 41: Nhớ Sông Hương - tháng 4/2009)

Không có nhận xét nào: