Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009

lục bát Từ Hoài Tấn

Ủ TÌNH

Trưa dài mỏng cánh hoa bay
Người đi hơi hướm còn đây ghế ngồi
Ai về nhặt giúp tình tôi
Trải đường em bước qua rồi tan theo
Ngày heo hút quạnh kêu chiều
Yêu em cũng thử đâm liều một phen
Ướp tình cho tới lên men
Say lòng năm tháng ru quên cuộc đời


Không có nhận xét nào: