Thứ Hai, 10 tháng 8, 2009

Thơ Hoàng Lộc


tắm ngựa

ta ở ngoài trung rầu ngọn bấc
vô nam, nghe gió bỗng se lòng
xứ người đã lắm tay thành đạt
sao một ta đây còn long đong ?

bạn vốn thương hồ, mê ngựa chiến
nuôi đôi con - Tết, thả trường đua ?
ta ăn nhờ bạn, giúp việc bạn
tắm ngựa cho quen gió trở mùa

khi hát lưng chừng bài Tẩy Mã
nghĩ mình hơn hẳn Uất Trì Cung
mồ hôi ngựa với ta-đầy-rượu
tiếc bạn không là Đường Thế Dân !

tiếc bạn xô bồ mâm phú quí
ham chơi bỏ mặc cái trăng thề
gió lên, vó dựng, rung bờm - hí
ngựa muốn dành ta nỗi nhớ quê ?

ta chẳng rành chi coi tướng ngựa
ngó nhau, bốn mắt chạnh khô vàng
ngửi nhau chợt thiết thân ngày cũ
mới biết mình với ngựa - đồng hương...

Hoàng Lộc

Không có nhận xét nào: