Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2009

Thơ

TỪ HOÀI TẤN
Lau lách ngàn sông

Ta về bước qua năm tháng
Chừng nghe cháy mộng giang hồ
Đường xưa không còn vướng bận
Ngày dài vẳng gọi hồn thơ

Sinh biệt mấy lần quá khứ
Nguồn vui nẻo tận mong người
Ai chờ ai mùa ngô lúa
Giông mưa bạt gió bời bời

Không chờ thì sầu cũng tới
Theo em bốn hướng mây giăng
Trăng về không soi lầm lỗi
Những ngày êm ái miên man

Ta về vội lời từ tạ
Tháng năm gió thổi ngang đầu
Thuyền vui ngàn sông lau lách
Tình em thoảng phất trước sau

Không có nhận xét nào: