Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Thơ Lữ Thượng Thọ

TIỄN KINH KHA

Đưa người bầu rượu rung trong gió
Lạnh một dòng sông, lạnh Kiếm Thần
Ba nghìn tân khách bên sông Dịch
Một chiếc đò qua, mấy kẻ buồn?

Gươm vỗ không kêu nên không chém được
Thép lạnh đưa hồn đến cõi xa
Rượu uống chưa say, bầu dốc ngược
Ướt nhèm Thân thế dưới trăng tà.

Trăng ngà đẹp như bàn tay mỹ nữ
Ai vô tình mà cất một lời khen
Vợ của bạn đẹp qua từng giọt rượu
Tráng sĩ mà không dằn được cơn thèm

Ai đưa người ta không đưa người
Còn rượu đây ta uống một mình thôi
Không đưa đón, bởi không cần đưa đón
Mà tháng năm vẫn cứ lạnh lùng trôi

Đò ra giữa dòng, biết mình là dại
Ai thay ai? Mà ai mượn tay ai.
Kẻ chống kiếm nhìn lối về thăm thẳm
Trong túi chiến bào, khô một bàn tay.

12 / 1990

Lữ Thượng Thọ
http://art2all.net1 nhận xét:

hanhienthao nói...

Tình em như giọt rượu
Ngậm vào mềm môi anh
Ra về người chếch choáng
Đi trong bao yên lành
Tình em như giọt mưa
Mắt môi người viễn xứ
Ta về làm cô lữ
Độc hành cùng sớm trưa !…