Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

ĐẦU NĂM CƯỚI VỢ CHO CON - GỬI THIỆP CƯỚIHôm nay hai cha con đi một vòng thành phố gửi thiệp mời.
Nhân đây cũng xin thông báo thân bằng quyến thuộc gần xa TIN VUI trên

Không có nhận xét nào: