Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Nhà thơ Viêm Tịnh - Sài Gòn và Cafe Sống Chậm

Nguyễn Miên Thảo - Viêm Tịnh (từ Huế vào) - Từ Hoài Tấn - Nguyễn văn Trai
Buổi sáng ở Cafe Sống Chậm của nhà thơ Lynh Bacardi
Nhưng nhà thơ đi đâu mất
(Cafe đã giảm giá : 15 ngàn/ly - Mời quý vị ủng hộ)

Không có nhận xét nào: