Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

VỀ HUẾ

Ngày 10/4/2014 khởi hành từ Sân bay Tần Sơn Nhất - đến Phú Bài 10 giờ 30 sáng - thành phố Huế 11 giờ.
CHÀO HUẾ TA ĐÃ VỀ


Tại nhà bảo tàng tư nhân Trần Đình Sơn
Nguyễn Miên Thảo - Viêm Tịnh - Từ Hoài Tấn
Cafe Tạp chí Sông Hương
Viêm Tịnh - Bảo Cường - Nguyễn Miên Thảo - Từ Hoài Tấn - Nguyên Quân

Không có nhận xét nào: