Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

THƯ MỜI

Tham dư buổi giao lưu và giới thiệu
cuốn sách mới nhất của nhà văn Nguyên Minh:

MÀU TÍM HOA MUA

Dời lại sáng chủ nhật 04/5/2014

Không có nhận xét nào: