Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

CÀ MAU -Thơ Vũ Trọng Quang
Từ trái qua: TS Nguyễn thị Hậu, Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, Nhà thơ Vũ Trọng Quang, Trần văn Thành


Mũi Cleopatra nữ hoàng ví dụ ngắn hơn một chút
tình thế thế tình đổi khác
mũi Cà Mau biểu tượng hiện thực nguy cơ mòn
Đất Mũi đuổi mất đuôi bồi
( ông hoàng thơ tình ơi khỉ khọt điệu đà vần
tổ quốc vừa con tàu ơi vừa mũi thuyền ta đó ) *

Cây mắm khẳng định mặn mà đi trước
cây đước mất chủ quyền lẽo đẽo phía sau
em đành lòng bỏ đi cho đặng tui thất bại ôm nặng chữ ngu
bên kia sớm tự sạt lở bên này không bồi mười thu
đôi guốc cao bồng con người khác quên lời thề hóa đá
biển gặm chân em và em vẫy đạp lòng biển
nhấn chìm mê muội bờ kè
sóng vỗ thòi lòi trơn tuột phù sa
cây súng nhựa bằng bằng cây bông súng giật mình du lịch
triều cường xâm lược triều đình xâm thực
nhấn chìm cơ hội bờ kè
khẳng khiu cọc bê tông cô độc Bạch Đằng

Vũ Trọng Quang

(*) Nguyên văn thơ Xuân Diệu:
Tổ quốc ta như một con tàu
Mũi thuyền ta đó Mũi Cà Mau

Không có nhận xét nào: