Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2011

Thơ Đức Phổ


DÂU BỂ MUÔN CHIỀU VẪN CỐ HƯƠNG

(Hồi tưởng ngày về Huế 2003 và gặp lại bằng hữu ở đó)Mười năm xa Huế như cơn mộng

Tỉnh lại . Thăm Hương lệ chực tràn

Rượu thấm dăm thằng ngồi Thương Bạc

Rưng rưng Thừa Phủ … bẵng đò giang!


Chếnh choáng giọng tình người ở lại

Những ngày Thượng Tứ ngựa chen mây

Mười năm xe pháo quen tứ xứ

Một mãnh hồn hoang lấm bụi ngày!


Hồ dễ lòng trơ khi cạn máu

Ngựa về tàu cũ xót thương ai(?)

Mười năm đỉnh Ngự trong ngùi mắt

Đổi một đời – nhặt nhánh thu phai!


Chiều quanh Nam Giao leo ngược dốc

Tình nghe chan chứa những truông đồi!

Mười năm xa xứ mòn sức vóc

Đâu dễ hư hao một hạnh người!


Ngồi uống tàn canh đêm Vĩ Dạ

Hồn đầy sương và …tóc pha sương!

Mười năm ly khách về,chăng lạ (?)

Dâu bể muôn chiều vẫn cố hương!


ĐÚC PHỔ

Không có nhận xét nào: