Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Thư mời ra mắt QUÁN VĂN số 16

T H Ư  M I
Ra mắt và giao lưu
Q U Á N  V Ă N   
s ố  1 6

C h ủ   đ ề :

NHỮNG CÂY BÚT BÊN DÒNG SÔNG SEINE
Thời gian:
9 giờ sáng chủ nhật 15.9.2013
Địa điểm:
Quán cà phê LUẬT
305/11 Nguyễn Trọng Tuyển
Phường 3 Quận Phú Nhuận
Trân trọng kính mời
bạn văn, thân hữu và độc giả đến tham dự.
Hân hạnh được đón tiếp.

NGUYÊN MINH
& Nhóm chủ biên tập san văn học Quán Văn

Không có nhận xét nào: