Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Kỷ niệm 39 năm ngày mất của hai bạn Trần Ngọc Tâm và Đoàn Quốc Hùng
 
Không có nhận xét nào: