Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

GẶP BỬU Ý ở PHẠM NGŨ LÃO
nắng đột nhập một thiền thất kín đáo
nở nụ hồn nhiên
một văn nhân nhà nguyễn của triều thần
ẻo lả bên thềm nhành hoa rung trước gió
nép mình vô lự với nhiệm mầu
lất phất bay . mùa quá vãng qua quá vội
tâm bát nhã đơm thơm xin hoằng pháp
áo khép mong manh một chuỗi đời vô ngại
liễu quán . vừng nhật nguyệt bao la
khúc tỳ bà . một thời phôi pha
trong tĩnh lặng ta nghe hồn rung động
khúc tiêu tương . một thời đã qua
với tay mềm yêu dấu tháng ngày ơi
nắng có tàn tình ta vẫn theo mộng
mộng vỡ mê đường . mộng cố nhiên
trăng trong sáng ta gieo hồn lãng tử
một niệm hư không suốt chín tầng
nguyệt về hay nguyệt đã ra đi ?
xin dẫn độ để tiêu diêu miền cực lạc
và cùng nhau đồng vọng tiếng cung thương
ta . gieo vào đời qua từng trang thư tịch
em . gieo vào hồn trong nỗi nhớ sầu bi
gió trên ngàn theo bóng với quan san
ôi hương nước ! nam ai nam bằng trong tiếng phách đưa
cho con thuyền lơ lửng sóng vỗ tình ta về cuối ngọ
lợi tha . xá lợi tha !

xin khất lại
thời gian là huyễn hóa
đóa vô thường
chấp nạp với sát-na

a-di-đà . quán thế giới nam-mô ./.

VÕ CÔNG LIÊM (hue.vn. 26/3/2015)

Không có nhận xét nào: