Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Nguyễn Thị Ánh Huỳnh / BẮC THANG LÊN ĐÀ LẠT


bắc một cái thang
là đèo Chuối
bắc hai cái thang
là đèo Bảo Lộc
bắc ba cái thang
là đèo Prenn
em đã trèo lên mây 
bằng xe hơi
Đà Lạt treo trên cao
lửng hửng mù sương
em đã bắc một trăm cái thang
vẫn không trèo lên được đời anh
tâm hồn anh xa hơn trời
anh đã bắc một ngàn cái thang
mà không trèo lên được tình yêu em
tình yêu em không ở trên trời
dù em
đang ở Đà Lạt

 
Đà Lạt 3-2010

Không có nhận xét nào: