Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Tập vắt dòng

Trong lớp học làm thơ, thầy giáo nói:
Thầy có các số 0 1 2 3 4 5 6 7... các em hãy thêm vào các từ cho thành một bài thơ có ý nghĩa.
Sau vài giây suy nghĩ, một học sinh giơ tay nói:
Thưa thầy
7 ngày
6 đêm
5 sao
tầng 4
phòng 3
2 người
1 giường
0 quần
0 áo...
Thầy: Em lợi dụng vắt dòng để nói chuyện phòng the, vậy là em chưa hiểu tân hình thức rồi...
Học sinh nớ tiếp tục giơ tay, xin làm lại bài thơ:
Thưa thầy
7 ngày
6 lần
5 giờ
4 phút
ngã 3
2 đứa
1 chai
0 say
0 về...
Thầy: Thơ em hay
ngây
ngất luôn

Không có nhận xét nào: