Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Cao Thoại Châu : KÍNH GỬI CÁC VỊ VUA TRIỀU NGUYỄN
Tuổi ấu thơ học bài sử ký
Rưng rưng ngày thất thủ kinh thành
Vận nước nhà dồn lại ở hoàng cung
Thô bạo gót giày quân cướp nước
Mấy trăm năm độc lập
Giặc tràn vào giặc cướp mang đi
Thuở ấy tôi không hiểu được gì
Hình ảnh những người lính quăng gươm giáo
Lủi thủi về nhà đau tận trong xương
Cái đau mất nước
Truyền vào lòng đứa bé là tôi
Cũng không hình dung nổi
Cảnh vua bỏ thành bôn tẩu nơi xa
Và lá cờ quân thù hạ xuống
Tuổi bé con đâu có hiểu gì
Ngoài lời giảng của Thầy
Cờ hạ xuống là một lần mất nước!
Hôm nay vào Nội Thành
Tóc trên đầu đã bạc
Không biết khi nào mắt tôi ươn ướt
Và lòng nghe hơi giá hoàng cung
Còn phảng phất ngày kinh thành thất thủ
Đại Nội còn đây
Tôi không vào bằng bước chân du khách
Vô tình mà ôn bài sử ký ngày xưa
Bài học dẫn tôi đi một đời tao loạn…
 
Huế - Tân An 9-2014
 
Nguồn :  Blog Cao Thoại Châu

Không có nhận xét nào: