Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

CHUNG THẤT NHÀ THƠ NGUYỄN TÔN NHANTRIỆU TỪ TRUYỀN

KHÓC NGUYỄN TÔN NHAN


Cánh cửa mùa xuân chưa kịp hé

Sao vội qua lỡ bước ngoặt đời

Lùi xa hẳn bốn chiều trần thế

Nhan lao vào chiều thứ mấy không gian?


Mắt thơ ngây lấm mịt mù gió bụi

Tóc xanh non quanh quẩn Gia Định Thành

Pha đam mê với chán chường buồn tủi

Viết bài thơ cao ngất đụng trời xanh


Với tình yêu cột chân chạm đất

Vượt bể dâu trụ vững kiếp người

Dắt tay con lên đường thành đạt

Nhan không quên bằng hữu sống cầm hơi…


Những pho sách chất cao hơn tầm vóc

Gửi lại mai sau viên gạch xây nền

Nhan ra đi không vì thôi mơ ước

Phiêu lãng nhiều chân trời cho trọn nghiệp thơ văn

Không có nhận xét nào: