Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Sách nhận được và giới thiệu

  Tiểu thuyết “Tương tác” của nhà thơ Triệu Từ Truyền. NXB Hội Nhà Văn
sách dày 320 trang khổ 13 x 20 cm, đề giá 80.000 đ.

Tuyển tập “Triệu Từ Truyền - Dòng thơ giữa đôi bờ tri thức & tâm thức” gồm 35 tản văn và bình luận của 26 tác giả “có tâm và có tầm gần xa các vùng miền đất nước, yêu mến soi rọi từ nhiều phía tri thức, nhiều chiều thấu cảm về 50 năm - hành trình thơ Triệu Cung Tinh - Triệu Từ Truyền”. 
Sách dày 276 trang khổ 13 x 20 cm, được in ấn mỹ thuật trên giấy tốt 
NXB Trẻ

 
Tập thơ đầu tay của nhà thơ Lê Nho Quế Sơn - 96 trang
NXb Hội Nhà Văn  

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU 

Không có nhận xét nào: