Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

THƠ ĐẦU NĂM MỚI 2015THƠ ĐẦU NĂM
Sáng rồi, dậy

Đừng có quậy

Yêu trần gian

Đừng ngọ nguậyHoa đẹp đầy

Đường vui đây

Xuân thắm thiết

Chén rượu sayNăm mới, dậy

Nhìn cuộc đời

Mời em đẩy

Cửa lòng tôi


Từ Hoài Tấn

Không có nhận xét nào: