Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

THƯƠNG TIẾC KIM LONGXEM LẠI MỘT HÌNH ẢNH MỚI ĐÂY THÔI :

gặp nhau ở Huế một ngày đầu tháng 8-2013 tại cafe tạp chí Sông Hương - từ trái qua: Huỳnh Ngọc Thương - Viêm Tịnh - Nguyễn Miên Thảo - cô Dung - Nguyên Quân - không biết tên - Kim Long - Từ Hoài Tấn
Với bạn Kim Long ở Huế tháng 8 - 2013 (Huỳnh Ngọc Thương chụp)

Không có nhận xét nào: