Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Vài hình ảnh trong buổi tưởng niệm nhà thơ Hoàng Trúc Ly

Trích từ album của Huỳnh Lê Nhật Tấn:

Chị Đinh Hương, em gái nhà thơ Hoàng Trúc Ly
Mặc Tuyền - Trưởng BTC


Nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Văn
Cung Tích Biền - Dương Nghiễm Mậu
Một góc phòng
 Phạm Viêm Phương - Từ Hoài Tấn

Vũ Trọng Quang - Chiêu Anh Nguyễn
Mặc Tuyền - Trần Hữu Dũng

Lý Đợi

 Huỳnh Lê Nhật Tấn - Cung Tích Biền - Dương NGhiễm Mậu

Cám ơn bạn Huỳnh Lê Nhật Tấn
Quý thân hữu muốn xem đầy đủ hơn vào facebook: 

Không có nhận xét nào: