Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Triển lãm tranh : Nhớ Trương Thìn

Ngày 26 tháng 12 năm 2013 tại Gallery Tự Do 53 Hồ Tùng Mậu Quận 1 TPHCM
NHÓM CỌ:
TRƯƠNG THÌN - RỪNG - THÂN TRỌNG MINH - LÊ TRIỀU ĐIỂN - LÊ KÝ THƯƠNG - LÊ THỊ KIM - DƯƠNG ĐÌNH HÙNG - HỒ THANH
Không có nhận xét nào: