Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

NGUYỄN LƯƠNG VỴ - Năm Chữ Năm Câu

 


NĂM CHỮNĂM CÂU
Tập thơ thứ Tám của Nguyễn Lương Vỵ
Trình bày bìa: Lê Giang Trần
Trình bày trang trong: Tác giả
Chân dung tác giả: Họa sỹTrương Đình Uyên
Hình tác giả: Nguyễn QuếPhương
In tại nhà in: Number One Pringting
Wesminster - California - Tháng 01.2014
Copyright © 2014
by Vy Nguyen - Nguyen Que Phuong
Liên lạc tác giả: nguyenluongvy@yahoo.com

Trân trọng cám ơn Tác Giả gởi tặng

Không có nhận xét nào: